Kaartbestanden en hulpinformatie

Kaarten Nederland

CBS – Wijk- en buurtkaart 2011 (shapefiles van gemeenten, wijken en buurten):
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/geografische-data/archief/2012/2012-wijk-en-buurtkaart-2011-art.htm
CBS – Bevolkingskernen 2006:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/geografische-data/archief/2010/2010-bevolkingskernen-in-nederland-2006.htm
De CBS-kaarten zijn generalisaties van uitgebreidere kaarten van het Kadaster. Ze maken gebruik van Rijksdriehoekcoördinaten (RD). Met QGIS kunnen kaarten zonodig naar andere coördinatenstelsels worden omgezet.
Er zijn andere kaartbestanden met Nederlandse gemeenten op internet te vinden (zie volgende rubriek). Die maken meestal gebruik van lengte- en breedtegraden (volgens het coördinatenstelsel WGS84, ook gebruikt door Google Maps en Google Earth). Vaak zijn deze kaarten minder nauwkeurig of geven ze een verouderde gemeente-indeling weer.
Topografische kaarten (raster, vector):
http://mirror.openstreetmap.nl/kadaster/
(Begin januari 2012 heeft het Kadaster gedetailleerde topografische kaarten van heel Nederland vrijgegeven. Het gaat hier om de topografische kaart 1 : 25.000 in rasterformaat (TOP25raster) en de topografische kaart 1 : 10.000 in vectorformaat (TOP10NL). Van de webserver van OpenStreetMap zijn de bestanden in resp. TIFF-TFW en GML-formaat te downloaden. Beide formaten zijn in QGIS in te lezen.)

Kaarten diverse landen

DIVA-GIS
http://www.diva-gis.org/gData
(Bestuurlijke indelingen, water, wegen, spoorwegen, hoogte, klimaat etc. van diverse landen)
Geofabrik
http://download.geofabrik.de/osm/europe/
(Kaarten afgeleid van OpenStreetMap dataset)
VDS Technologies:
http://www.vdstech.com/map_data.htm
kvdb.net / dcentralize
http://www.d-centralize.nl/projects/6pp/downloads/
(Postcodes)
Geonames
http://www.geonames.org/
(Plaatsnamen)
USA Census Bureau / TIGER
http://www2.census.gov/cgi-bin/shapefiles2009/national-files
(USA: staten, counties, plaatsen, statistische regio’s)

Hulpmiddelen

Uitleg rijksdriehoekscoördinaten:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksdriehoeksco%C3%B6rdinaten
Omzetting coördinaten tussen RD en WGS84:
http://et10.org/gc/rd.php
Toevoegen RD-coördinaten aan lijst adressen:
http://www.digischool.nl/ak/postcode/
Gemeentelijke indeling en regio-indelingen:
http://statline.cbs.nl/StatWeb/dome/default.aspx
(Nederland regionaal / Indelingen)
Vereenvoudiging shapefiles (Mapshaper):
http://mapshaper.com/test/demo.html

Catalogus van Nederlandse geo-informatie (Nationaal Georegister):
http://www.nationaalgeoregister.nl
Laatst gewijzigd, 4-3-2012

One thought on “Kaartbestanden en hulpinformatie

  1. De provincie Overijssel heeft een aantal GIS kaartlagen voor iedereen beschikbaar gesteld. Als je zoekt op http://www.overijssel.nl naar “Atlas van Overijssel” kom je vanzelf op de viewpagina terecht. Daar kun je alle kaartlagen bekijken. Sommige kaartlagen zijn ook te downloaden, via het winkelwagentje in de bovenste balk. Alleen de kaartlagen die je kunt aanvinken, zijn te downloaden. Je krijgt een link toegestuurd, waarvandaan je éénmalig het bestand kunt downloaden.
    CRS is Amersfoort.

  2. Waar vind ik een shapefile of bron (gratis / open data) voor alle postcode gebieden in Nederland? Ik heb via het PDOK plugin gezocht in QGIS, maar niks kunnen vinden. Zou zeggen dat dit openbaar beschikbaar moet zijn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *