Data importeren

Inleiding

Dit artikel illustreert het gebruik binnen QGIS van statistische gegevens uit tekstbestanden. Het programma kan met veel verschillende bestandsformaten overweg. Ik beperk me hier tot het CSV-formaat, omdat dat het meest universele formaat is voor het importeren en exporteren van data. Eerst wordt uitgelegd hoe een CSV-bestand als laag kan worden toegevoegd. Daarna worden enkele voorbeelden gegeven hoe die gegevens grafisch kunnen worden weergegeven. Dit gebeurt aan de hand van een provinciekaart van Nederland en een tekstbestand met cijfers per provincie.

Nieuwe laag op basis van csv-bestand

Het importeren van gegevens via een csv-bestand werkt het eenvoudigst als dat bestand al x- en y-coördinaten bevat. Importeren zonder coördinaten is wel mogelijk, maar vergt meer handelingen. Het voorbeeldbestand bevat provincienummers, provincienamen en cijfers over de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking. De laatste twee kolommen bevatten de x- en y-coördinaten volgens het RD-stelsel. De statistische gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (http://statline.cbs.nl). De coördinaten zijn het resultaat van de procedure die in het vorige artikel is beschreven (Middelpunten verplaatsen).

Importbestand met gegevens over provincies in Kladblok

Voeg in een nieuw project eerst de provinciekaart toe als vectorlaag. Daarna kunnen de provinciegegevens worden toegevoegd via ‘Layer / Add delimited text layer’). Nadat het bestand is geselecteerd, moet het juiste scheidingsteken worden geselecteerd. In dit geval een puntkomma (‘semicolon’). Het effect is te zien aan het voorbeeld onderaan het venster. Verder moet worden aangegeven in welke kolommen de x- en y-coördinaten staan. Vaak kan QGIS dit al vrij goed raden. De naam van de laag wordt automatisch ingevuld, maar kan zonodig nog worden aangepast.
Dialoogvenster Add delimited text layer

Het resultaat is te zien in de volgende twee figuren. De kaart bevat nu als onderste laag de gebiedsgrenzen en als bovenste laag de punten uit het tekstbestand. Aan de symbolen in de inhoudsopgave is te zien dat de lagen verschillende soorten geometrische gegevens bevatten, namelijk gebieden  en punten.
Provinciekaart na toevoeging van gegevens uit het csv-bestand

Gegevenstabel van de nieuwe laag gebaseerd op het csv-bestand

Gegevens csv-laag op kaart weergeven

De geïmporteerde gegevens kunnen nu worden gebruikt om thematische kaarten te maken. In dit stadium kan dat alleen via het uiterlijk van de punten en in de vorm van proportionele symbolen, taart- en staafdiagrammen. De cijfers zitten in een andere laag dan de gebiedsgrenzen. Ze kunnen daarom nog niet meteen worden gebruikt om gebieden in te kleuren. Alle mogelijkheden om de cijfers grafisch weer te geven zijn te vinden In het venster ‘Layer properties’, verspreid over drie tabbladen (Style, Diagrams, Overlay). Hierna worden twee presentatievormen getoond.
Voorbeeld 1: variabele symbolen
De bevolkingsomvang per provincie kan bijvoorbeeld met in grootte variërende symbolen worden weergegeven. Dat kan op verschillende manieren. De volgende kaart is gemaakt via de knop ‘Old symbology’ op het tabblad ‘Style’ van het venster ‘Layer properties’. Meer uitleg volgt in een nieuw artikel.
Gebruik van variabele symbolen om bevolkingsomvang weer te geven

Voorbeeld 2: taartdiagrammen
De leeftijdsopbouw van de bevolking kan goed worden weergegeven met taartdiagrammen. Deze optie is te vinden op het tabblad ‘Diagrams’. Uitleg hierover volgt in een volgend artikel (7 Taartdiagrammen). De volgende figuur laat  een voorbeeld van zo’n kaart zien.
Gebruik van taartdiagrammen om leeftijdsopbouw weer te geven

Voor beide voorbeelden geldt dat de laag met provinciegrenzen alleen maar als ondergrond fungeert. De data komen immers uit een andere laag.
23-7-2011
Lees verder:
Taartdiagrammen

One thought on “Data importeren

 1. In QGIS 1.8.0 heb ik via Add OpenStreetMap layer een onderlegger binnengehaald voor mijn data. Ik zie dat de X,Y-coördinaten van die laag totaal verschillend zijn van mijn data-laag.
  Bijvoorbeeld
  Centrum Amersfoort:
  – X=155000, Y=463000 – data-laag
  – X=600000, Y=6800000 = OSM-laag
  In de rechterbenedenhoek staat als CRS: EPSG:28992.
  Hoe kan ik de lagen over elkaar leggen met de juiste (RD-new)-coördinaten?
  Welke (basis-)kaart van Nederland kan ik het best gebruiken en waar vind ik die?
  Mvg,
  Cees

  1. Je kunt lagen met verschillende soorten coördinaten gemakkelijk combineren door in de instellingen van het project (Settings / Project properties, tabblad Coordinate Reference System) “Enable ‘on the fly’ CRS transformation” aan te vinken. Dat werkt alleen als bij elke laag het CRS goed is ingesteld. Bij jouw datalaag zit dat wel goed (EPSG 28992 hoort bij het Nederlandse RD-stelsel).
   Op deze manier kun je allerlei kaarten als ondergrond gebruiken, bijv. via de openLayers plugin. Er is ook een PDOK Services plugin die toegang geeft tot kaartmateriaal van Nederlandse instellingen (geschreven door Richard Duivenvoorde, de beheerder van deze site). Zie het artikel Eenvoudige PDOK services plugin voor QGIS op deze site.

   1. Bedankt voor je reactie.
    Ik gebruik de Nederlandstalige versie van QGIS 1.8.0.
    Waar kan ik deze instelling ((Settings / Project properties, tabblad Coordinate Reference System) “Enable ‘on the fly’ CRS transformation”) vinden en aanpassen?
    Mvg,
    Cees

    1. Kies via het menu: Extra / Projectinstellingen, ga naar het tabblad Ruimtelijk Referentiesysteem en zet een vinkje voor ‘Gelijktijdige CRS-transformatie gebruiken’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *