Taartdiagrammen

 

Inleiding

Taartdiagrammen hebben als voordeel boven proportionele symbolen en ingekleurde gebieden dat de onderlinge verhoudingen tussen verschillende attributen in één kaart zichtbaar kunnen worden gemaakt. Ze zijn meestal minder geschikt voor shapefiles die uit veel gebieden bestaan. Een kaart van heel Nederland wordt dan al vrij snel onoverzichtelijk. Als wordt ingezoomd op een deel van het land geldt dit bezwaar minder.

Er zijn twee tabbladen in het venster ‘Layer properties’ waarop taartdiagrammen kunnen worden ingesteld: ‘Diagrams’ en ‘Layout’. De tweede optie is alleen aanwezig als de betreffende plugin is geïnstalleerd en geactiveerd.  De eerste optie is echter het meest geavanceerd.  Daarom wordt gebruik van het tabblad ‘Diagrams’ aangeraden.

Voorbeeld

Eerst moet ‘Display diagrams’ worden aangekruist en het diagramtype worden ingesteld (‘Pie chart’). De omvang van de diagrammen is ingesteld op een vaste grootte van 20 milimeter. In het onderste deel van het scherm zijn drie leeftijdscategorieën toegevoegd en van een kleur voorzien. Dit kan door in het uitklapmenu ‘Attributes’ steeds een veld te kiezen en daarna rechts op de plus-knop te klikken. Door dubbelklikken op een van de toegevoegde categorieën kan de kleur worden aangepast. Verder is het aan te raden om in het vak ‘Position’ bij ‘Placement’ te kiezen voor ‘OverPoint’. De diagrammen worden dan precies boven de punten gecentreerd waaruit deze laag bestaat.
Instellingen voor taartdiagram op tabblad Diagrams

Het resultaat van de instellingen hierboven is te zien op de volgende afbeelding. Helaas maakt QGIS niet automatisch een legenda waaruit de betekenis van de kleuren duidelijk wordt (zoals bij ingekleurde gebieden wel wordt gedaan).
Kaart met leeftijdsopbouw bevolking in de vorm van taartdiagrammen

Aanvullende tips

 • Kies voor de gebieden een achtergrondkleur die goed contrasteert met de kleuren die in de taartdiagrammen worden gebruikt.
 • Het is mogelijk de taartdiagrammen op basis van een attribuut in grootte te laten variëren. In het voorbeeld uit dit artikel kan bijvoorbeeld de bevolkingsomvang hiervoor worden gebruikt. De kaart bevat dan weliswaar meer informatie, maar is wel moeilijker te interpreteren. Dat geldt zeker als de waarde van het gebruikte attribuut sterk uiteenloopt.
 • De grootte van de diagrammen kan ook worden opgegeven in kaarteenheden (bijv. 25000 meter) in plaats van in milimeters. In het voorbeeld hierboven blijven de cirkels steeds even groot, ook als de kaart door uitzoomen kleiner wordt.
 • In het begin is het verwarrend dat bij het aan- of uitzetten van de laag met diagrammen deze ineens verdwenen lijken te zijn. Ze worden niet automatisch opnieuw getekend (waarschijnlijk om rekenkracht te besparen). Als op de ‘Refresh’-knop wordt gedrukt verschijnen de diagrammen weer.

23-7-2011

One thought on “Taartdiagrammen

 1. Hallo,
  Ik heb een kleine vraag omtrent deze diagrammen.
  Is het ook mogelijk om, bijvoorbeeld op jouw figuur, 1 taartdiagram te tonen voor 1 provincie en ze niet alle 13 weergeven?
  Ik beschik namelijk over een .shp file van provincies maar ik wil enkel data tonen van 1 provincie omdat deze namelijk van belang is voor mijn project. Is dit mogelijk? Want nu zit ik met 1 goede taartdiagram en 12 lege bijvoorbeeld.
  Groetjes

 2. Je kunt dit realiseren door de shapefile tweemaal te openen. In de bovenste laag zorg je er met de Query-functie (menu Layers/Kaartlagen) voor dat alleen het gewenste gebied zichtbaar is. Als je nu taartdiagrammen instelt, zie je er maar één. De onderste laag toont de andere gebieden. Je kunt eventueel je onderzoeksgebied een andere kleur geven dan de overige gebieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *