One thought on “Hoogtekaart AHN25 en Top10NL in QGIS 1.8

  1. Gisteren bij de DID van Rijkswaterstaat via het in het artikel genoemde emailadres de AHN25 aangevraagd. Vandaag al geleverd! Bijgeleverde gebruikersvoorwaarden en -overeenkomst noemen nog altijd de Adviesdienst Geo-informatie en ICT (AGI). De status “open data” is in ieder geval niet duidelijk. Ten slotte wordt de data (zoals je zelf ook al aangaf) geleverd in een gesloten formaat, het Arc/Info Binary Grid Format van ESRI. Gelukkig biedt GDAL uitkomst!

  2. Kreeg van RWS het volgende antwoord op mijn vraag om de gebruiksvoorwaarden te verhelderen:

    Resumerend gelden er geen gebruiksbeperkingen t.a.v. het AHN1 25m grid en mogen de gegevens desgewenst aan derden ter beschikking worden gesteld. Alleen indien op basis van het AHN1 25m grid afbeeldingen worden vervaardigd die vervolgens worden gepubliceerd dient de volgende bronvermelding te worden vermeld: (c) AHN – http://www.ahn.nl.

  3. Willy Bakker twitterde dat het AHN waarschijnlijk vanaf 2015 als open data wordt vrijgegeven.
    Tot die tijd zou het mooi zijn als een AHN25 van d.d. 2013 onder dezelfde ‘gebruiksvoorwaarden’ beschikbaar wordt gesteld. Hoe gaan we dat organiseren?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *