Hoogtekaart AHN25 en Top10NL in QGIS 1.8

QGIS 1.8 (Lisboa) heeft betere ondersteuning voor reliëf-schakering. Rijkswaterstaat geeft kosteloos het Actuele Hoogtebestand 25×25 m (“AHN25”) uit (via servicedesk-data@rws.nl). Het bestand is uit 2006, maar hey, hoogte verandert niet zo snel in Nederland. RWS levert een .adf puntbestand van 259Mb, met dus een resolutie van 25×25 meter. In QGIS is daar middels “raster” -> “Terrein analysis” -> “Relief” een mooi reliëfbeeld van te maken, dat als Geo-TIFF is weg te schrijven.
Combineren we dat reliëfbeeld met de Top10NL JW-Style, (met AHN25 op 20% zichtbaarheid), dan krijgen we dit kaartbeeld. Een preview:
Voorvertoning van AHN-Top10NL gecombineerd kaartbeeld
Nu wordt de AHN t/m 2013 opnieuw ingemeten door Rijkswaterstaat en Waterschappen, zie www.ahn.nl, met een superresolutie van 50x50cm! Men heeft mij verteld dat er helaas nog geen plannen zijn om van deze dataset een kosteloze open-data versie te publiceren, zelfs niet één van 25x25m. Graag hoor ik jullie ideeën over hoe we zo’n kosteloze actualisatie zouden kunnen “stimuleren”.

One thought on “Hoogtekaart AHN25 en Top10NL in QGIS 1.8

  1. Gisteren bij de DID van Rijkswaterstaat via het in het artikel genoemde emailadres de AHN25 aangevraagd. Vandaag al geleverd! Bijgeleverde gebruikersvoorwaarden en -overeenkomst noemen nog altijd de Adviesdienst Geo-informatie en ICT (AGI). De status “open data” is in ieder geval niet duidelijk. Ten slotte wordt de data (zoals je zelf ook al aangaf) geleverd in een gesloten formaat, het Arc/Info Binary Grid Format van ESRI. Gelukkig biedt GDAL uitkomst!

  2. Kreeg van RWS het volgende antwoord op mijn vraag om de gebruiksvoorwaarden te verhelderen:

    Resumerend gelden er geen gebruiksbeperkingen t.a.v. het AHN1 25m grid en mogen de gegevens desgewenst aan derden ter beschikking worden gesteld. Alleen indien op basis van het AHN1 25m grid afbeeldingen worden vervaardigd die vervolgens worden gepubliceerd dient de volgende bronvermelding te worden vermeld: (c) AHN – http://www.ahn.nl.

  3. Willy Bakker twitterde dat het AHN waarschijnlijk vanaf 2015 als open data wordt vrijgegeven.
    Tot die tijd zou het mooi zijn als een AHN25 van d.d. 2013 onder dezelfde ‘gebruiksvoorwaarden’ beschikbaar wordt gesteld. Hoe gaan we dat organiseren?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *