Meer combi's Top10NL en AHN25 in QGIS 1.8

Per begin juli 2012 heeft Kadaster een update van de Top10NL uitgebracht. Daarin zijn kaartbladen van midden-Nederland en de gemeente Rotterdam bijgewerkt. Ook zijn ‘gaten’ in Terrein_vlak uit de vorige versie (bv. een paar stukken akkerland in Flevoland en een huizenblok in Houten) gerepareerd. Voor het eerst is nu ook de Tweede Maasvlakte in aanbouw te zien. De Top10NL dataset (GML, 2Gb zip) is hier kosteloos te bestellen en met nlextract.nl te converteren naar PostGIS.
In een eerder artikel heb ik de Top10NL gecombineerd met het GIS rasterbestand van de AHN25 (Actuele Hoogtekaart 25x25m) uit 2005/2006. QGIS 1.8 biedt hier prima mogelijkheden voor.
Hieronder nog twee voorbeelden, waarbij de hoogtekaart op 15% opacity (85% transparantie) staat. De gebouwvlakken staan op 100% opacity boven de AHN, omdat vanwege de AHN resolutie (25x25m) het beeld teveel vertekent, en alle wijken na 2005 sowieso niet zichtbaar zijn. Maar zoals de voorbeelden laten zien, zijn duingebieden en rivieren/uiterwaarden fraai weer te geven.
Zandvoort en de Amsterdamse Waterleidingduinen, Top10NL + AHN25
Zandvoort en de Amsterdamse Waterleidingduinen, Top10NL + AHN25

De complexe loop van de Maas bij Roermond, Top10NL + AHN25
De complexe loop van de Maas bij Roermond, Top10NL + AHN25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *