Nieuwe versie 0.4 PDOK-servicesplugin

Ik heb net een nieuwe versie gemaakt van de PDOK-servicesplugin. Deze plugin is beschikbaar via de standaard plugin-repository in QGIS. Laad de plugin door via het menu the kiezen voor ‘Plugins/Python plugins ophalen’ en dan te zoeken met de term ‘pdok’. Zie verder ook het eerdere artikel Eenvoudige PDOK-services plugin voor QGIS. Sinds de laatste update van de PDOK-services werkte die namelijk niet meer.
Deze nieuwe update van de PDOK-services voegt een paar leuke nieuwe kaartlagen toe, bijvoorbeeld de fietsknooppuntroutes in Nederland. Daarnaast zijn er echter wat technische veranderingen doorgevoerd, waardoor de manier van laagnamen in de Capabilities niet meer strookte met het systeem wat hiervoor in de lucht was. Voor de liefhebbers: in de Capabilities stonden voorheen laagnamen als “natura2000”, terwijl de laag moest worden opgehaald met “natura2000:natura2000”. Dit is nu gefixed.
Er zijn natuurlijk altijd een paar mogelijke verbeterpunten toe noemen. Ik ventileer ze hier maar:

  • Fietsknooppunten: Persoonlijk zou ik iets meer liefde aan de visualisatie toevoegen 🙂 De fietsknooppunten worden nu in een soort neon-groen getoond, met de labels neongroen met een witte halo. Het zou mooier (en nog niet eens zo heel veel werk) zijn als dat gewoon het groen zou zijn van de knooppuntbordjes zelf, en de labels groene tekst in een groenomrand wit cirkeltje (net als de bordjes).
  • Alle CBS services: waarom hebben alle lagen van het cbs, zoals de gemeenten, provincies, wijken etc eigenlijk een vulling? Die zullen toch nooit als ondergrond worden gebruikt, maar veel meer als deel van een meer uitgebreider kaart?

  • TopXRaster-services: elke top-kaart is in een aparte (schaalafhankelijke) service opgenomen. Met als gevolg dat iemand die op 1:50.000 niveau de Top25Raster service laadt NIETS ziet. Waarom niet een van de volgende mogelijkheden:
    1. Een (extra?) service die je TopRaster noemt, en waarin alle TopRaster-kaarten (schaalafhankelijk) zitten. Zodat je tenminste in het gebruik op alle zoomniveau’s een kaart hebt.
    2. Als minder alternatief: laat desnoods een lichte contour van Nederland of de provincies zien op die niveau’s dat je nu niets ziet.

En voor de plugin zelf: op dit moment gebruikt de plugin een kopie van een JSON-bestand die alleen opgehaald kan worden door mensen die in een whitelist staan (gemeenten etc). Het zou natuurlijk veel mooier zijn als zo’n bestand ergens openbaar zou staan, zodat de plugin live aanpassingen meteen zou tonen.
Gelukkig: er is nog genoeg werk dus 😉

Proportionele symbolen (2)

In het artikel Gebieden inkleuren werd de waarde van een attribuut met QGIS gepresenteerd door gebieden in te kleuren. Voor relatieve gegevens, zoals percentages of verhoudingsgetallen, is dat een goede optie. Voor absolute gegevens, zoals inwonertal, zijn symbolen die in grootte variëren geschikter. Beide kaartvormen kunnen overigens ook goed met elkaar worden gecombineerd. Dit is een herziene versie van een ouder artikel.

Methoden

QGIS 1.8 bevat vier mogelijkheden om proportionele symbolen weer te geven. Die zijn allemaal te vinden in het dialoogvenster ‘Layer properties’, op verschillende tabbladen. De volgende tabel geeft de voor- en nadelen weer. ‘Old symbology’ wordt daarbij buiten beschouwing gelaten. Read More