QGIS en WFS caching

Via de PDOK-servicesplugin is het mogelijk om de verschillende PDOK kaartservices te gebruiken.
WFS is op zich een interessante service, echter wanneer je een laag als ‘wfs nwb wegvakken’ aanroept in QGIS via de PDOKservicesPlugin krijg je het volgende resultaat:

Het (in eerste instantie) vreemde resultaat verkrijg je ook wanneer je ingezoomed bent op een gemeente. Je zou verwachten dat je dan de features krijgt binnen de huidige Extent/BoundingBox, maar je blijkt toch weer diezelfde balk te krijgen….
Maar wij kunnen / QGIS kan dit fixen.

Wat blijkt: standaard stuurt QGIS een WFS featureRequest naar de server ZONDER een BoundingBox/Extent. Dit in de veronderstelling dat je alle features/objecten in 1x op wilt of kunt halen. In het geval van PDOK echter is het aantal op te halen features gemaximaliseerd op 15000. Je krijgt dus alleen de eerste 15000 features van de set binnen. En toevallig niet die features van de gemeente waarop je op dat moment bent ingezoomed. En omdat QGIS daarna standaard de features ‘cached’ en ervanuit gaat dat er geen verdere requests meer nodig zijn, krijg je nooit die objecten die je juist wilt zien.
Maar dat kan gelukkig wel. Op dit moment echter niet rechtstreeks via de PDOKSERVICESPLUGIN.
Hieronder het recept:
– gebruik de PDOKSERVICESPLUGIN om een laag uit te kiezen: stel je wilt de nwb-wegvakken voor je gemeente hebben. Haal die service op, en achterhaal via de Eigenschappen van de laag de gebruikte service-URL (of zoek de service-url op in het Nationaal GeoRegister).
– maak nu via de knop ‘wfs-provider’ een nieuwe service aan op basis van die service-url, en klik op ‘verbinden/connect’.

– QGIS zal nu de binnen die service aanwezige lagen ophalen en je iets als in onderstaande screendump tonen.

– De crux is nu dat je de vinkjes onder de kolom ‘Cache Features’ UITvinkt. Hiermee instrueer je QGIS om ontvangen features NIET te cachen, en forceer je dus om bij elke verandering van de extent (door pannen of zoomen) nieuw features op te halen (technisch gesproken: de GetFeatureRequest krijgt nu een BBOX-parameter mee).
Nu haal je (nog steeds maximaal) 15000 objecten op maar wel precies binnen je interesse gebied! En de features kun je bevragen via de i-tool kopieren, of opslaan in een ander vector formaat.
Nu we toch mooie wegvakken hebben, is het ook wel leuk om de nieuwe labeling-features van QGIS te tonen.
In QGIS 1.8 is labeling van lijnen en vlakken nog vrij beperkt. Hoewel je wel enige zeggenschap hebt over het uiterlijk en de plaatsing van de labeling, zijn meer gavanceerde zaken als ‘de lijn volgen’ etc nog niet mogelijk:

In de huidige ontwikkelversie van QGIS (Master) zijn er echter veel meer instelmogelijkheden, waardoor het resultaat ook er ook veel beter uitziet:

Veel plezier met de WFS lagen van PDOK

One thought on “QGIS en WFS caching

  1. Hoi,
    Labeling van hartlijnen: Je tweede screenshot, met de gebogen labels die de hartlijn volgen, kan ook al in QGIS 1.8 hoor… kies daarvoor “Labels” onder het menu “Kaartlagen” en kies voor “Geavanceerd->Plaatsing->Gebogen”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *