Kleurinstellingen voor WMS- en WMTS-kaartlagen

An advantage of using map services like WMS and WMTS is that your styling has been done by someone else. But this can turn into a disadvantage as well in case the colours of your overlay are similar to the colours in your remote base layer.
To show this I created an example using the Dutch Top10NL topographic map (WMTS) with my own random polygon layer in random colours on top of it. Because of the bright and colourful Top10NL my own features are hard to distinguish.
map1_nochange
In QGIS master (soon QGIS 2.0) I discovered a new feature. For WMS and WMTS layers it is possible to adjust the colours. You can change brightness, saturation and contrast. It is also possible to display the layer in grayscale or adjust the colour (hue), for example to purples. (It’s still a matter of taste…)
screenshot_layerprops
Some examples:
map2_hsvchange
adjusted brightness and contrast
map3_grayscale
grayscale
map4_purples
purples Read More

België en Duitsland in RD met QGIS

De Basisregistratie Topografie (BRT/Top10NL) houdt ongeveer een kilometer na de landsgrens al op. Velen, bijvoorbeeld brandweermensen, hebben behoefte aan meer kaartbeeld over de landsgrens. Die kaartdata is er, en nog kosteloos ook. De Open Street Map (OSM) van de Europese landen is als Shapefiles te downloaden, o.a. via de Duitse GeoFabrik, http://download.geofabrik.de/europe.html. Ze wordt aangeboden in WGS84 (latitude, longitude). QGIS 1.8 biedt een eenvoudige mogelijkheid om die te converteren naar het Rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992): maak een kopie van de Shapefile onder een andere naam (eventueel alleen het relevante geselecteerde gebied langs de grens “selectie opslaan als…”), en kies daarbij voor het geselecteerde CRS “Amersfoort New/RD”. QGIS maakt een nieuwe shapefile aan met het gewenste RD-coördinaatstelsel. Die Shapefile kun je toevoegen als kaartlaag in je QGIS RD-projectfile. Die Shapefile sluit aan de landsgrens mooi aan op de BRT kaartlagen.
Voorbeeldje van de stad Emden, bij Delfzijl:

OSM beeld van Emden, geconverteerd naar RD stelsel, en opgemaakt in het QGIS JW kleurenschema.

Voor de kleurenopmaak heb ik gebruikt gemaakt van de kleurcodes die ik eerder op dit forum heb gedeeld. De OSM versies (QML formaat, voor in QGIS) vind je hier. Per OSM sublaag (natural, landuse, buildings, roads, etc) vind je een stijlbestand. Let wel, de wegen heb je minimaal 2x nodig: één keer voor de zwarte omranding, en één keer voor de kleuren daar bovenop. En omdat de OSM roads ook een “tunnel” indicator hebben, kun je die ook als aparte kaartlaag toevoegen met een eigen QML opmaak.
Natuurlijk is OSM vooral gericht op wegen, en minder op terrein. Mij valt op dat er in de OSM terreinvlakken nogal wat ‘gaten’ zitten, afhankelijk per landsgebied, provincie of zelfs gemeente. Zo heeft Emden z’n zaakjes goed voor elkaar, maar de buurgemeenten hebben veel minder terreinvlakken beschikbaar (zie links bovenin bij het voorbeeld).