Ruimtelijke Plannen plugin vernieuwd

Het migreren van plugins
Bij de overgang van QGIS2 naar QGIS3 maakten velen zich zorgen over het feit dat alle plugins gemigreerd moe(s)ten worden wegens vernieuwing van de onderliggende programmabibliotheken.
En zij die als eerste de handen uit de mouwen staken om een plugin te migreren hebben flink gefoeterd. Het bleek een hele klus te zijn. Al snel kwamen er betere hulpmiddelen en documentatie om het migratieproces te vergemakkelijken, hetgeen flink hielp.
Inmiddels is QGIS3 ongeveer een jaar beschikbaar en zijn we alweer aangeland bij versie 3.4. In de tussentijd zijn al heel veel plugins gemigreerd zoals blijkt uit de volgende cijfers (ten tijde van het schrijven van dit artikel):

 • Voor QGIS2 zijn er 594 plugins beschikbaar, waarvan 16 experimenteel.
 • Voor QGIS3 zijn er 354 plugins beschikbaar, waarvan 68 experimenteel.

En zoals die dingen gaan zijn er vast wel wat plugins die niet meer onderhouden werden of goed werkten verdwenen. Een aardig bij-effect. Nog een aardig bij-effect is dat voor nogal wat ontwikkelaars de migratie aanleiding was voor het doorvoeren van verbeteringen en/ of uitbreiden van functionaliteit.
Zo’n verbetering heeft ook plaatsgevonden tijdens de migratie van de Ruimtelijke Plannen plugin, die OpenGeoGroep uitvoerde op verzoek van Provincie Zeeland.
De Ruimtelijke Plannen plugin
De Ruimtelijke Plannen plugin maakt het mogelijk om op basis van de services van het zogenaamde aftappunt van  ruimtelijkeplannen.nl geldende plannen te vinden en deze via WFS (dus als data), met opmaak aan het project toe te voegen.
Doordat opmaak wordt toegevoegd werkt de plugin net zo makkelijk als een WMS service, maar biedt de extra mogelijkheid tot analyse op de data. En daat zit dan ook gelijk de meerwaarde van zo’n plugin ten opzichte van de website van ruimtelijkeplannen.
De nieuwe plugin
Uiteraard draait de nieuwe plugin onder QGIS3. Tijdens het migreren heeft een zogenaamde ‘refactoring’ plaatsgevonden waardoor het vlaggetje ‘experimenteel’ weggehaald kon worden. De plugin staat nu tussen de ‘normale’ plugins.
De ‘refactoring’ heeft ook tot gevolg dat de plugin nu makkelijker uitbreidbaar is, waardoor het voor andere ontwikkelaars eenvoudiger is geworden om er ondersteuning voor extra planvormen bij te bouwen.
Plannen vinden werkt nu door middel van klikken op de kaart, waarna een lijst met beschikbare plannen wordt getoond:
rp_prikken
Dubbelklikken op een regel voegt het plan toe aan de kaart:
rp_plan
Verder zijn bij het migreren nog de volgende zaken toegevoegd:

 • Nederlandse vertaling
 • Ondersteuning voor verschillende projecties<br//>
 • Ondersteuning voor alle planvormen op het tabblad ‘Juridisch’
  Dit tabblad (op ruimtelijkeplannen.nl) bestaat niet meer. Het betreft vooral de plannen die een directe werking hebben voor de burger, zoals:

  • bestemmingsplannen
  • beheersverordeningen
  • gerechtelijke uitspraken
  • omgevingsvergunningen
  • voorbereidingsbesluiten
  • inpassingsplannen
 • Alle kaartlagen uit bestemmingsplannen worden nu getoond
 • Tonen van het plantype in de plannenlijst
 • Koppeling van de teksten aan ‘actions’, waardoor deze met 1 druk op de knop leesbaar zijn

Met name die laatste in het rijtje vraagt enige uitleg.
Aan elke laag is door de plugin ook een zogenaamde ‘actie’ gekoppeld. Door eerst bij het QGIS action-knopje (rechts naast het identify-knopje) de actie ‘Open text link(s) in browser’  rp_action te kiezen en daarna een object in een toegevoegd plan aan te klikken worden alle gekoppelde documenten in de velden ‘verwijzingNaarText’ of ‘verwijzingNaarObjectgerichteText’ geopend in uw webbrowser.
**Let op:** dit kunnen er soms veel zijn!
Dus ook bij de migratie van de Ruimtelijke Plannen plugin is er veel verbeterd. We hopen dat het nu ook voor anderen makkelijker is om bij te dragen aan deze plugin. Met name ondersteuning voor andere planvormen dan die op het tabblad ‘Juridisch’ zou welkom zijn.
Certificaat problemen
Helaas kennen sommige QGIS3 versies onder sommige Windows versies een probleem met het beveiligingscertificaat voor de verbinding. Er ontstaat dan een melding zoals deze:
rp_cert_error
Dit is eenvoudig te verhelpen door het toevoegen van een beveiligingsuitzondering zoals hierboven rood-omkringeld weergegeven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *