Kort verslag oprichtingsvergadering QGIS gebruikersgroep

Als afsluitende activiteit op de GeoBuzz is de QGIS gebruikersvereniging voor het eerst bij elkaar geweest in algemene vergadering. In een losse atmosfeer werden de plannen een beetje uiteengezet. Nadruk is gelegd op de mogelijkheid de vereniging als platform te gebruiken: als je iets wil organiseren dan kan de vereniging daarbij helpen.


Het verslag van de vergadering vind je hier: 0191120_verslag_av_qgis_gebruikers
Eerstvolgende activiteit wordt een workshopdag over het bijdragen aan QGIS (documentatie maken e.d.), voorafgaand aan de Contributors Meeting maart 2020 in ‘s-Hertogenbosch.
Lid worden? Het (nu definitieve) lidmaatschapsformulier staat hier: lidmaatschapsformulier

One thought on “Kort verslag oprichtingsvergadering QGIS gebruikersgroep

  1. Super!
    En heel jammer dat ik er niet bij kon zijn, volgende keer wel.
    Maar… waar moet het ingevulde lidmaatschapsformulier naartoe?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *