De Ruimtelijke Plannen plugin profiteert van Open Source

In een eerder bericht schreef ik dat de vernieuwde ruimtelijke plannen plugin voor QGIS makkelijker uitbreidbaar is door derden. Belangrijk, zodat volgens de beste Open Source traditie dan ook door anderen kan worden bijgedragen aan deze plugin. Helaas is dat tot op heden niet gebeurd, maar toch vind ik deze plugin een goed voorbeeld hoe […]

Waarden in samengestelde velden gebruiken

Bij het inlezen van sommige databronnen voegt Qgis meerdere waarden samen in een veld. Dit komt vooral vaak voor bij het inlezen van een gml-bestand zoals een bestand uit de BGT of een bestemmingsplan (IMRO). Zo’n veld met meerdere waarden ziet er dan uit zoals in de volgende voorbeelden:(BGT) (IMRO) De opzet is heel duidelijk. […]