Versie 3.5.0 van de PDOKServicesPlugin

OK, het heeft een tijdje (te lang) geduurd. Veel services in de PDOKServiceplugin waren intussen verdwenen. En vooral één van de voor veel mensen interessantste: de kadastrale kaartlagen, deden het niet meer.
Dus een avondje en dagje verder: Update je PDOKServicePlugin eens: 3.5.0! Alles doet het weer. Raymond Nijssen heeft gezorgd voor een modernizering van het PDOK icoontje: niet alleen moderner, maar ook SVG nu… dus meeschalend wanneer je je iconen vergroot.
screenshot-20200619162318-204x46 Read More

De Ruimtelijke Plannen plugin profiteert van Open Source

In een eerder bericht schreef ik dat de vernieuwde ruimtelijke plannen plugin voor QGIS makkelijker uitbreidbaar is door derden. Belangrijk, zodat volgens de beste Open Source traditie dan ook door anderen kan worden bijgedragen aan deze plugin.
Helaas is dat tot op heden niet gebeurd, maar toch vind ik deze plugin een goed voorbeeld hoe Open Source project door de bijdrage van meerdere partijen steeds beter wordt.

Read More

Kort verslag oprichtingsvergadering QGIS gebruikersgroep

Als afsluitende activiteit op de GeoBuzz is de QGIS gebruikersvereniging voor het eerst bij elkaar geweest in algemene vergadering. In een losse atmosfeer werden de plannen een beetje uiteengezet. Nadruk is gelegd op de mogelijkheid de vereniging als platform te gebruiken: als je iets wil organiseren dan kan de vereniging daarbij helpen.

Read More

Oprichting QGIS Gebruikersgroep Nederland

In navolging van vele andere landen zal in november een QGIS gebruikersgroep voor Nederland worden opgericht. De groep heeft als doel gebruikers van QGIS samen te brengen voor kennisdeling, het bijdragen aan de ontwikkeling van QGIS, en meer in het algemeen het gebruik van QGIS in Nederland te stimuleren.
Het initiatief voor de oprichting is genomen door Erik Meerburg, Hans van der Kwast en Raymond Nijssen. Er is gekozen hiervoor een vereniging op te richten. Uit praktische overwegingen zullen de initiatiefnemers in eerste instantie het bestuur vormen, maar natuurlijk is het de bedoeling dat het bestuur in de toekomst heel open (source), transparant en democratisch zal worden herkozen.
De belangrijkste ingrediënten van een gebruikersgroep zijn natuurlijk de gebruikers! We hopen daarom dat vele leden zich zullen melden. Op 20 november, dag 2 van de (gratis!) GeoBuzz in ‘s-Hertogenbosch, zal de oprichting officieel plaatsvinden. De eerste mogeljkheid om je te laten horen en met je ideeën de Nederlandse QGIS-agenda van 2020 te beïnvloeden.

Select by location: hoe zit dat met die opties?

Op dit moment wordt in Boekarest hard aan QGIS gewerkt. Een man of twintig (en een enkele dame) zijn hier vrolijk aan het programmeren, overleggen, dingen aan het uitzoeken en documentatie aan het schrijven.
Voorheen heette dit een developer meeting, tegenwoordig is het een contributors meeting: het gaat niet alleen over developers. Dus nu mag ik ook meedoen :-). Dan is het altijd wel de vraag wát je kan bijdragen, als niet-developer. In mijn geval ben ik begonnen met de (voor mij persoonlijk) frustrerende documentatie te verbeteren. Kleine stapjes…selectbylocation_operators Read More

QGIS op de FOSS4GNL 2019 (20 juni in Delft)

Op 20 juni is de FOSS4GNL weer, dit jaar in Delft. En er zijn weer verschillende QGIS-verhalen…
Om te beginnen is Lene Fischer van de universiteit van Kopenhagen te gast. Zij is een belangrijke speler in de QGIS community, juist omdat ze zoveel doet aan community-building. En ze is ook een van de trekkers van het certificeringsprogramma.delft
Raymond Nijssen vertelt over issues bij het vertalen van QGIS. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend, en je kan helpen!
Marco Duiker legt uit wat LandGoed QGIS-NL is, en hoe deze versie van QGIS speciaal op maat is gemaakt voor Nederlandse gebruikers.
Erna Oudman vertelt wat een grote internationaal opererende aannemer allemaal met QGIS doet.
Marijke Panis geeft een kijkje in de keuken van het Rode Kruis: hoe wordt QGIS ingezet voor humanitaire hulp?
En Gert-Jan van der Weijden laat zien hoe je door handig met exceltabellen te spelen (toveren met tabellen) allerlei verkiezingsuitslagen op de kaart kan zetten.
Kortom, schrijf je in voor de FOSS4GNL! Dat kan rechtstreeks op Eventbrite.

Ruimtelijke Plannen plugin vernieuwd

Het migreren van plugins
Bij de overgang van QGIS2 naar QGIS3 maakten velen zich zorgen over het feit dat alle plugins gemigreerd moe(s)ten worden wegens vernieuwing van de onderliggende programmabibliotheken.
En zij die als eerste de handen uit de mouwen staken om een plugin te migreren hebben flink gefoeterd. Het bleek een hele klus te zijn. Al snel kwamen er betere hulpmiddelen en documentatie om het migratieproces te vergemakkelijken, hetgeen flink hielp.
Inmiddels is QGIS3 ongeveer een jaar beschikbaar en zijn we alweer aangeland bij versie 3.4. In de tussentijd zijn al heel veel plugins gemigreerd zoals blijkt uit de volgende cijfers (ten tijde van het schrijven van dit artikel):

 • Voor QGIS2 zijn er 594 plugins beschikbaar, waarvan 16 experimenteel.
 • Voor QGIS3 zijn er 354 plugins beschikbaar, waarvan 68 experimenteel.

En zoals die dingen gaan zijn er vast wel wat plugins die niet meer onderhouden werden of goed werkten verdwenen. Een aardig bij-effect. Nog een aardig bij-effect is dat voor nogal wat ontwikkelaars de migratie aanleiding was voor het doorvoeren van verbeteringen en/ of uitbreiden van functionaliteit.
Zo’n verbetering heeft ook plaatsgevonden tijdens de migratie van de Ruimtelijke Plannen plugin, die OpenGeoGroep uitvoerde op verzoek van Provincie Zeeland.
De Ruimtelijke Plannen plugin
De Ruimtelijke Plannen plugin maakt het mogelijk om op basis van de services van het zogenaamde aftappunt van  ruimtelijkeplannen.nl geldende plannen te vinden en deze via WFS (dus als data), met opmaak aan het project toe te voegen.
Doordat opmaak wordt toegevoegd werkt de plugin net zo makkelijk als een WMS service, maar biedt de extra mogelijkheid tot analyse op de data. En daat zit dan ook gelijk de meerwaarde van zo’n plugin ten opzichte van de website van ruimtelijkeplannen.
De nieuwe plugin
Uiteraard draait de nieuwe plugin onder QGIS3. Tijdens het migreren heeft een zogenaamde ‘refactoring’ plaatsgevonden waardoor het vlaggetje ‘experimenteel’ weggehaald kon worden. De plugin staat nu tussen de ‘normale’ plugins.
De ‘refactoring’ heeft ook tot gevolg dat de plugin nu makkelijker uitbreidbaar is, waardoor het voor andere ontwikkelaars eenvoudiger is geworden om er ondersteuning voor extra planvormen bij te bouwen.
Plannen vinden werkt nu door middel van klikken op de kaart, waarna een lijst met beschikbare plannen wordt getoond:
rp_prikken
Dubbelklikken op een regel voegt het plan toe aan de kaart:
rp_plan
Verder zijn bij het migreren nog de volgende zaken toegevoegd:

 • Nederlandse vertaling
 • Ondersteuning voor verschillende projecties<br//>
 • Ondersteuning voor alle planvormen op het tabblad ‘Juridisch’
  Dit tabblad (op ruimtelijkeplannen.nl) bestaat niet meer. Het betreft vooral de plannen die een directe werking hebben voor de burger, zoals:

  • bestemmingsplannen
  • beheersverordeningen
  • gerechtelijke uitspraken
  • omgevingsvergunningen
  • voorbereidingsbesluiten
  • inpassingsplannen
 • Alle kaartlagen uit bestemmingsplannen worden nu getoond
 • Tonen van het plantype in de plannenlijst
 • Koppeling van de teksten aan ‘actions’, waardoor deze met 1 druk op de knop leesbaar zijn

Met name die laatste in het rijtje vraagt enige uitleg.
Aan elke laag is door de plugin ook een zogenaamde ‘actie’ gekoppeld. Door eerst bij het QGIS action-knopje (rechts naast het identify-knopje) de actie ‘Open text link(s) in browser’  rp_action te kiezen en daarna een object in een toegevoegd plan aan te klikken worden alle gekoppelde documenten in de velden ‘verwijzingNaarText’ of ‘verwijzingNaarObjectgerichteText’ geopend in uw webbrowser.
**Let op:** dit kunnen er soms veel zijn!
Dus ook bij de migratie van de Ruimtelijke Plannen plugin is er veel verbeterd. We hopen dat het nu ook voor anderen makkelijker is om bij te dragen aan deze plugin. Met name ondersteuning voor andere planvormen dan die op het tabblad ‘Juridisch’ zou welkom zijn.
Certificaat problemen
Helaas kennen sommige QGIS3 versies onder sommige Windows versies een probleem met het beveiligingscertificaat voor de verbinding. Er ontstaat dan een melding zoals deze:
rp_cert_error
Dit is eenvoudig te verhelpen door het toevoegen van een beveiligingsuitzondering zoals hierboven rood-omkringeld weergegeven.