BAG gebruiksfuncties op Top10NL in QGIS

De pandcontouren van de BAG vormen een elegant alternatief voor de gebouwvlakken van de Top10NL, het verschil in actualiteit van beide bronnen daargelaten. Met de BAG is het mogelijk om in een stad snel de locaties van winkelcentra, uitgaanscentra (“bijeenkomst”), kantoorparken en industriegebieden zichtbaar te maken op de Top10NL. Maar de gebruiksfuncties zitten niet in een geometriekolom van de BAG (PostGIS formaat), omdat een verblijfsobject meerdere gebruikersfuncties kan hebben (1:n relatie). Via de gratis BAG converter van Geon is het echter mogelijk om een shapefile van verblijfsobjecten te maken waarin per verblijfsobject twee gebruiksfuncties als attribuut worden meegenomen.
In QGIS is deze punt-shapefile (vaak de voordeur van een pand, maar niet altijd) te plotten bovenop de BAG pandcontouren die op de Top10NL zijn geplakt. Hieronder een voorbeeld van het centrum van Almere, met de volgende legenda van gebruiksfuncties (exclusief ‘woonfunctie’, anders staat de kaart vol met stipjes):

  • Groen: winkelfunctie
  • Paars: bijeenkomstfunctie
  • Geel: onderwijsfunctie
  • Roze: gezondheidsfunctie
  • Blauw: kantoorfunctie
  • Bruin: industriefuntie
  • Groenblauw (cyaan): sportfunctie
  • Rood: logiesfunctie
Almere Top10NL + BAG pandcontouren + BAG VBO verblijfsfuncties
QGIS screenshot: Almere Top10NL + BAG pandcontouren + BAG VBO verblijfsfuncties

De volledige plaat met legenda is hier te zien.
De Topografische kaart geeft zo snel inzicht in waar de winkels zijn, waar het uitgaansgebied is, waar de kantoorparken zijn, waar de scholen zijn etc. Een volgende stap zou zijn om in QGIS een heel pandvlak te kleuren in plaats van alleen een stipje. Dat vergt echter wat complexere attribuut-joining berekeningen. Wizards met een slimme oplossing hiervoor zijn van harte uitgenodigd om dat hier te melden!