Gebruikersbijeenkomst: QGIS in Organisaties

Op dinsdag 21 november is de eerstvolgende gebruikersbijeenkomst. We zijn deze keer te gast bij de gemeente Gouda.

Vanaf 14.30 gaan we het daar met elkaar hebben over het thema “QGIS in organisaties”.

In je eentje met QGIS werken is prima te doen, maar hoe werkt dat in een organisatie? Hoe krijg je jouw collega’s en bazen mee om QGIS te gaan gebruiken in de organisatie, in de werkprocessen? Hoe stap je over van de huidige software naar QGIS? Hoe ga je om met wensen en behoeften rondom support voor QGIS? Beleg je dat extern of doe je het functioneel beheer in eigen huis?

Deze onderwerpen staan centraal in de gebruikersbijeenkomst. En omdat we allemaal ‘gebruiker’ zijn, willen we juist ook zoveel mogelijk verschillende ervaringen delen. We gaan dus niet te veel en niet te lange presentaties doen, maar juist het gesprek met elkaar aan. Het idee is om beter inzicht te krijgen in de uitdagingen van organisaties die QGIS willen gaan gebruiken en mogelijke oplossingsrichtingen hier voor. Op basis van jouw praktische voorbeelden.

Na afloop 16.30 of 17.00 uur, we hebben geen strak schema, is er natuurlijk nog wel tijd voor een borrel.

Meld je even aan via een mail naar bestuur@qgis.nl en zeg er even bij of je eigen ervaringen kunt en wilt delen, of dat je vooral voor de gezelligheid komt.

  • Gemeentehuis Gouda, raadszaal, naast station Gouda
  • Dinsdag 21 november 2023
  • Inloop vanaf 14.00, start om 14.30 tot een uur of 17.00, aansluitend een borrel
  • Gratis voor leden, 25 euro voor niet-leden

Oprichting QGIS Gebruikersgroep Nederland

In navolging van vele andere landen zal in november een QGIS gebruikersgroep voor Nederland worden opgericht. De groep heeft als doel gebruikers van QGIS samen te brengen voor kennisdeling, het bijdragen aan de ontwikkeling van QGIS, en meer in het algemeen het gebruik van QGIS in Nederland te stimuleren.
Het initiatief voor de oprichting is genomen door Erik Meerburg, Hans van der Kwast en Raymond Nijssen. Er is gekozen hiervoor een vereniging op te richten. Uit praktische overwegingen zullen de initiatiefnemers in eerste instantie het bestuur vormen, maar natuurlijk is het de bedoeling dat het bestuur in de toekomst heel open (source), transparant en democratisch zal worden herkozen.
De belangrijkste ingrediënten van een gebruikersgroep zijn natuurlijk de gebruikers! We hopen daarom dat vele leden zich zullen melden. Op 20 november, dag 2 van de (gratis!) GeoBuzz in ‘s-Hertogenbosch, zal de oprichting officieel plaatsvinden. De eerste mogeljkheid om je te laten horen en met je ideeën de Nederlandse QGIS-agenda van 2020 te beïnvloeden.

Diagrammen met objecten per locatie

Stel je hebt een lijst met verschillende objecten die je als volgt op een kaart wil tonen:
screenshot-from-2018-02-16-11-16-07
Diagrammen in QGIS verwachten dat voor elke staaf of punt een kolom bestaat, maar onze objecten zitten allemaal onder elkaar in een kolom:
screenshot-from-2018-02-16-11-28-45
En de geometrie is opgeslagen in een goeie ouwe shapefile:

Shapfile 'cities.shp'
Shapfile ‘cities.shp’

We kunnen dus het veld ‘code’ gebruiken om de tabellen te koppelen en te groeperen tot een rij per locatie.
Omdat QGIS vector-koppelingen geen 1:n relaties aankunnen, gaan we hiervoor een virtuele kaartlaag gebruiken. Hierin kun je alle sql gebruiken die door sqlite wordt ondersteund, inclusief JOIN en GROUP BY.
Dus we maken een nieuwe virtuele kaartlaag ‘cities_grouped’ met deze sql query:
[code language=”sql”]
SELECT
c.name,
c.code,
group_concat(amenity) AS amenities,
CASE WHEN INSTR(group_concat(amenity),’university’) > 0 THEN 1 ELSE 0 END AS university,
CASE WHEN INSTR(group_concat(amenity),’airport’) > 0 THEN 1 ELSE 0 END AS airport,
CASE WHEN INSTR(group_concat(amenity),’station’) > 0 THEN 1 ELSE 0 END AS station,
CASE WHEN INSTR(group_concat(amenity),’harbor’) > 0 THEN 1 ELSE 0 END AS harbor,
count(*) AS cnt,
c.geometry
FROM amenities a
LEFT JOIN cities c ON a.code = c.code
GROUP BY c.code, c.geometry
[/code]
De attributentabel van deze laag ziet er dan zo uit:
Virtual attribute table 'cities_grouped'
Virtual attribute table ‘cities_grouped’

Nu kunnen we diagrammen gebruiken als symbologie voor deze nieuwe kaartlaag, waarbij we de nieuwe kolommen university, airport, station en harbor invoegen. Ik heb de count kolom (‘cnt’) gebruikt voor het instellen van de grafiekgrootte en label-afstand.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt, en als je een makkelijkere manier weet om dit te doen hoor ik het graag!

Gray is the new Black

Soms wil ik mijn kaart (printvormgeving…) niet in zwart maar in grijs opmaken. Maar QGIS maakt alle items die ik aan mijn kaart toevoeg standaard zwart.

Turn Gray dialog
Turn Gray dialog

Om de kleur eenvoudiger en sneller aan te passen heb ik de “Turn Gray” plugin geschreven. Standaard verandert deze de kleur van alle teksten en outlines in een kaart in grijs. Maar je mag ook vrolijkere kleuren uitkiezen. Optioneel ook voor de achtergrondkleur.
Op het moment worden nog niet alle items in een kaart aangepast, maar de (door mij) meest gebruikte wel: de kaart, legenda, teksten en schaalbalk. Tabellen, pijlen en kaartgrids komen later.
Ik hoop dat anderen hier ook blij mee zijn, dat is toch het idee van open source!
Hier een paar voorbeelden:
original map composer
originele vormgeving

turned to gray (default plugin values)
in grijs (met standaard plugin waarden)

turned to red foreground and lime green background
met rode voorgrondkleur en limoengroene achtergrondkleur

Kleurinstellingen voor WMS- en WMTS-kaartlagen

Een voordeel van het gebruik van externe kaart-services als WMS en WMTS is dat je het stijlen van je kaart aan een ander kunt overlaten. Maar soms is dat ook een nadeel, bijvoorbeeld als er in je achtergrondkaart kleuren voorkomen die je zelf wil gebruiken in je bovenliggende kaartlaag.
Als voorbeeld heb ik een kaart gemaakt met de Top10NL van PDOK als ondergrond met daarop een willekeurige polygonen-laag in willekeurige kleuren. Door de felle en bonte kleuren in de Top10 zijn mijn polygonen slecht te onderscheiden.
map1_nochange
In de QGIS master-versie (binnenkort QGIS 2.0) ontdekte ik een handige nieuwe optie. Per WMS- en WMTS-kaartlaag kunnen nu kleurinstellingen worden aangepast. Zo kun je de kleurtoon, helderheid en het contrast veranderen. Ook is er een optie om de hele kaartlaag in zwart/wit (grijstinten) te tonen of een bepaalde kleur mee te geven, bijvoorbeeld paarstinten. (Het blijft een kwestie van smaak natuurlijk…)
Read More

BRT

Het Kadaster levert sinds kort de Basisregistratie Topografie (BRT) in gml-formaat uit. In QGIS kun je deze bestanden direct inlezen en gebruiken. Hieronder een beschrijving.
Klik op Vectorlaag Toevoegen (ctrl-shift-v) en blader naar het gml-bestand. Zorg dat rechtsonder het bestandstype op [GML] of op “Alle bestanden” staat. Selecteer alle lagen die QGIS in het gml-bestand vindt en open deze. De lagen worden nu met een standaard (random) symbool toegevoegd aan je kaart.

QGIS-scherm direct na openen gml-bestand

Read More

Vertalen

Momenteel werk ik op de het QGIS “hackfest” in Essen aan de Nederlandse vertaling van het pakket. Sinds de 1.8 versie, die eerder dit jaar uitkwam, was voor de eerste keer 100% van de originele Engelse teksten vertaald naar het Nederlands. Dit was ook nodig want Richard had op het voorgaande hackfest een overzicht van de beschikbare talen en bijbehorende percentages in het QGIS Info-venster ingebouwd. (zie: Help > Info > tabblad “Vertalers”)

Vertalers in actie! (rechts Diana uit Columbia bezig met de Spaanse vertaling)

Read More